• Ytong Saray Fabrikası...
  • Yanıcı malzemelerle mantolama yapıp binanızı yangın topuna çevirmeyin.
  • Yapılarda gerçek çevreci...
  • Geleceğin Isı Yalıtımı...

YTONG' da 30. HİZMET YILI.... Ytong Fiyat için: 212. 659 28 28 - 454. 216 39 40 - 452. 214 92 80- Email: info@inmodeytong.com.

BİNALARIN % 80 İNDE YANGIN GÜVENLİĞİ YOK!
 
Türkiye’de yangınların sayısının her yıl ortalama yüzde 10 arttığını belirten Türk Ytong Yönetim kurulu başkanı Fethi Hinginar, “Bunun en önemli nedenlerinden biri de yapılardaki yangın güvenliğinin yetersizliği. Bugün bina stokunun sadece yüzde 20’sinde yangın önlemleri alınmış durumda olduğu ifade ediliyor. Kalan yüzde 80 yapıda maalesef yeterli yangın önlemi bulunmuyor” dedi
 
DENETİMSİZLİK SORUNU
 
Hinginar, günümüzde bir odadaki küçük bir yangının tam bir yangın haline gelmesi için geçen sürenin yaklaşık 3 dakika olduğunu, buna karşın 1950’lerde bu sürenin 15 dakika olduğunu belirtti. Yangının bu kadar hızlı yayılmasının binaların geçmişe nazaran daha fazla yanıcı malzeme içermesinden kaynaklandığını belirten Hinginar, “Her geçen gün piyasaya yeni inşaat malzemeleri sunuluyor, ancak bunların denetim, test ve kontrolleri halen eski yöntemlerle yapılıyor, yeni malzemelerle ve değişen yapım yöntemleriyle uyumlu olarak güncellenemiyor. Türkiye’de yangın riskinin azaltılması için binalarda yangının kontrol altına alınıp genişlemesine izin vermeyecek malzeme ve yöntemlerin kullanılması son derece önemli. Uygulanmakta olan Yangın yönetmeliğimiz, Avrupa’daki yönetmelikler düzeyinde ancak uygulamadaki eksiklik ve denetimsizlikler nedeniyle sorunlar söz konusu. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 2015 yılında revize edildi. Yanıcı malzemelerin bina cephelerinin ısı yalıtımında kullanılması yönetmelikle yasaklandı, ancak hala yönetmeliğe uyulmadan tamamlanan binalar mevcut” diye konuştu.
 
YANICI MALZEME ZEHİRLİYOR
 
Yangına dayanıksız yalıtım malzemelerinin kullanılması, yapının kısa sürede alev almasına, zehirli gazların açığa çıkmasına ve suyla söndürmenin imkânsız hale gelmesine neden oluyor. İnsanların cephedeki yangınların bina içine sızmayacağını düşündüğünü ancak gerçeğin bunun aksi olduğunu belirten Hinginar, “Cephe kaynaklı yangınlarda, ısı artışı çok hızlı gerçekleşiyor ve maalesef kısa sürede tüm yapı yangının etkisine giriyor. Yangınlarda ölüm nedenlerinin yüzde 40-60 oranında, yanıcı malzemelerin yaydığı toksik maddelerden kaynaklanan zehirli gazlar olduğu kaydediliyor. Malzeme kaynaklı yangınların can kaybı ile neticelenmesinin sebebi de bu. Yüksek binalarda yangına dışarıdan müdahale etmek zor olduğu ve cephelere yangın algılama, söndürme sistemleri kurulamadığı için özellikle mantolama ve yalıtım uygulamalarında zor yanıcı A2 sınıfı veya hiç yanmaz A1 sınıfı sertifikalı malzemelerin kullanılmasına dikkat edilmesi gerekiyor” dedi.