• Yapılarda gerçek çevreci...
 • Geleceğin Isı Yalıtımı...
 • Yanıcı malzemelerle mantolama yapıp binanızı yangın topuna çevirmeyin.
 • Ytong Saray Fabrikası...

YTONG' da 30. HİZMET YILI.... Ytong Fiyat için: 212. 659 28 28 - 454. 216 39 40 - 452. 214 92 80- Email: info@inmodeytong.com.

Ytong Konut Sistemi Broşürü

Aşağıdaki linki tıklayarak YTONG konut sistemimizle ilgili broşürü bilgisayarınıza indirebilirsiniz...

Ytong Konut Sistemi (tıkla)

Çevre ve Sürdürülebilirlik

Ekolojik düşünüyor, çevre ile dost hareket ediyoruz

YTONG ekolojik yapı malzemesine tartışmasız en iyi örnektir.

YTONG, tamamen doğal hammaddelerden ve enerji tasarrufu sağlayacak şekilde üretilir, kolayca ve neredeyse firesiz bir şekilde uygulanabilir. YTONG’dan inşa edilen binalarda ısınmak için az enerji tüketilir, bu da CO2 emisyonlarını azaltır. YTONG aynı zamanda kolayca yeniden değerlendirilebilen bir inşaat malzemesidir.

Tüm bu nedenlerden dolayı, YTONG kullanma kararının çevremize karşı büyük bir sorumluluk olduğundan bahsetmekte fayda vardır.

Ekolojik bilançomuz;

 • Ytong hammaddeleri neredeyse sınırsızdır ve doğaya zarar vermeden çıkartılmaktadır
 • Ytong üretimi çevre dostudur; düşük enerji tüketimi ile gerçekleşir ve “sıfır atık” oluşur.
 • Ytong’un nakliye maliyeti düşüktür
 • Ytong ’un işlenmesi insanlara ve doğaya zarar vermez
 • Ytong’un uygulanmasında az atık oluşur ve bu atıklar yeniden değerlendirilebilir
 • Ytong ile yapılan yapılar daha az enerji ile ısınabildikleri için CO2 emisyonunu azaltmaktadır.
 • Ytong tamamıyla geri dönüştürülebilir bir yapı malzemesidir

Çevre Etiketi

Türkiye’nin ilk Çevre Etiketi Ytong’un

Ytong'la Garaj Tavanı Yalıtımı.

Garaj ve Bodrumlar için doğru ısı yalıtım sistemi

Garaj tavanları ve geçitler, yapıda genelde kötü yalıtılmış veya hiç yalıtılmamış yüzeylerdir. Dolayısıyla duvar ve tavanlardan, yoğun biçimde ısı enerjisi kayıpları yaşanmaktadır.

Garaj, bodrum ve geçitlerin üstünde bulunan daire ve iş yerlerinde zeminden kaybolan ısı enerjisi, iç ortamın ısıl konfor şartlarını bozmakta, bu hacimleri ısıtmak mümkün olmamaktadır.

Gerek garajların ve bodrumların tadilatında olsun, gerek yeni bir garaj ve bodrum inşaatında olsun; enerji verimli ve yalıtımlı inşaat tarzı vazgeçilmezdir.

Acil çıkış koridorlarında olduğu gibi bodrum ve garajlarda da ısı yalıtımına ilave olarak, yangın korunumu gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Geçmişte yaşanan tecrübelere dayanarak, yapının bu kısımlarında da yangın sırasında duman oluşturmayan, yanmaz yalıtım malzemeleri talep edilmektedir. Monolitik ve mineral bazlı Ytong Isı Yalıtım Plağı, özellikle geniş alanlarda, fakat aynı zamanda da eğimli ve bölünmüş garaj tavanı ve duvarların uygulamasına çok uygundur.

Isı, yangın ve ses yalıtımı bir arada

Garajlardaki motorlu taşıt gürültüsü rahatsız edici seviyelerde olabilir. Ytong Yalıtım Plakları gözenekli yapısı sebebi ile gürültünün bir kısmını emerek konfor seviyesini arttırır. (DIN EN 11654’e göre ses emicilik sınıfı: D) Betonarme yüzeyler gürültüyü yansıtırken, Ytong yalıtım plağı ile ısı yalıtımı yapılmış tavanlarda hem yangın yalıtımı, hem de ses yalıtımı sağlanmış olur.

 Ytong Isı Yalıtım Plağı

Isıl iletkenlik değeri 0,05 W/mK olan Ytong Isı Yalıtım Plağı, mineral esaslı, masif ve yanmaz bir ısı yalıtım malzemesidir.

Bu ürün, yapıların ısı yalıtımı amacıyla hem dış hem de iç yüzlerinde kullanılabildiği gibi, hem eski hem de yeni yapılara uygulanabilir.
Uygulama alanları aşağıdaki gibidir:

Ytong ile aynı özelliklere sahip olduğu için, diğer Ytong malzemeler için de ideal bir tamamlayıcıdır.
Kullanıldığı tüm alanlarda ısı köprüsü olmaksızın verimli bir çalışmayı mümkün kılar.

5, 6, 8 ve 10 cm kalınlıkta, 60 x 40 cm boyutlarında üretilir. Masif ve stabil formu, bu malzemenin hızlı ve kolay işlenmesini mümkün kılar. Bir el testeresi,
maket bıçağı veya benzeri aletle kolaylıkla ve temizce kesilebilir.

 • Yanıcılık Sınıfı: A1 (Hiç yanmaz)
 • Boyut Toleransı: ± 2 mm
 • Profil Yapısı: Düz
 • Ürün Standardı: TSE K 119

Özellikleri