Ytong Hakkında Sıkça Sorulanlar.

YTONG SIKÇA SORULAN SORULAR.

1. Binalarımızın duvarlarında ısı yalıtımı açısından mantolama yapmak zorunda mıyız ?

Ytong ısı yalıtım özelliği yüksek olan kagir yapı malzemesidir. Uygun kalınlıkta Ytong ile yönetmeliklerin şart koştuğu ısı yalıtım değerlerine mantolama yapmadan, tek katman Ytong ile ulaşılabilir ve ayrıca yalıtım gerekmez. “Isı Yalıtım Yönetmeliği’nde” bu konuda şu ifadeler yer almaktadır.

Dış yüzeylerde yer alan bütün betonarme elemanlar (kolon, kiriş, betonarme perde v.b.) mutlaka yalıtılmalıdır. Dolgu duvarlar ise ısı yalıtım hesabı sonuçlarına göre gerekiyorsa yalıtılacaktır.

Duvarlarda tek katmanlı Ytong kullanarak, ısı yalıtım malzemesi ve işçiliğinden önemli ölçüde tasarruf elde edilir. Böylece inşaat süresi kısalır, ayrıca yapının yangın güvenliği için tam bir çözüm sağlanmış olur. (Ytong malzemeleri, A1 sınıfı yanmaz yapı malzemeleridir.)

Betonarme yüzeylerinin yalıtımı için Ytong yalıtım plakları veya Multipor adındaki hafif Ytong kullanılarak komple Ytong’dan oluşan düzgün, mineral esaslı ve yanmaz bir dış cephe elde edilmiş olur.

2. Yapıların inşasında Ytong malzemeleri kullanarak yapının deprem güvenliğini artırabilir miyiz ?

Yapıların deprem yükleri altındaki davranışlarına ilişkin hesaplar yapılırken,binanın toplam düşey yükünün % 40’a kadar çıkabilen bir oranında yatay bir deprem kuvvetinin binayı itmeye çalıştığı kabul edilmektedir.

O nedenle binalarımızı inşa ederken özellikle hafif yapı malzemelerini seçerek binamızın toplam yükünü azaltmalıyız.

Bu konu, 99 Ağustos depremi sonrası İTÜ’nün 27 Ağustos 1999 tarihli raporunda;

“Betonarme dışında daha hafif yapı malzemeleri ve yapım tekniklerinin araştırılması ve geliştirilmesi gerekir”

şeklinde açıklanmıştır. Bu bakımdan, tek katmanlı Ytong duvarlar ısı yalıtımı açısından olduğu gibi, deprem güvenliği açısından da en uygun seçimdir.

3. Yapıların inşasında Ytong malzemesi kullanarak iç ve dış sıva malzemelerinden tasarruf edebilir miyiz ?

Ytong Yapı malzeme ve elemanları boyutları bakımından diğer kagir yapı malzemelerine göre daha büyük boyutlu ve boyut toleransı çok küçük olduğu için ,duvar örümünde çok düzgün yüzeylerin oluşmasını sağlar.

Sıvanın düzgün yüzeylere uygulanması nedeniyle, sıva sarfiyatından yaklaşık % 40 – 50 arasında tasarruf elde edilmektedir.

Örneğin; yapının dış yüzeyine uygulanan 3,0 cm’lik kara sıva yerine 1,2 cm kalınlığında Ytong’un mineral esaslı Alsecco dış sıvasını, yapının iç yüzeyinde ise 2,0 cm’lik kara sıva yerine 1,0 cm kalınlığında Ytong’un yine mineral esaslı Alsecco alçı sıvalarını kullanarak söz konusu tasarruflara ulaşabiliriz.

4. Ytong Tutkalı ile örülen blok duvarların avantajları nelerdir ?

  Ytong tutkalının kullanılmasıyla bloklar arası derz kalınlıkları maksimum 3 mm olduğundan düzgün bir duvar yüzeyi elde edilmektedir.

  Ytong blokları Ytong Tutkalı ile örüldüğünde duvarın basınç ve kesme dayanımı artmaktadır.

  Örgü harcı yerine Ytong Tutkalı kullanılması halinde duvarda oluşacak ısı köprüleri ortadan kalkmakta ve ısı yalıtım gücü hesaplara uygun bir düzeyde oluşmaktadır.

  Ytong tutkalı ile örülen duvarlarda, blokların ıslatılmasına gerek olmamaktadır.

5. Ytong Donatılı Yapı Elemanları nerelerde kullanılır ?

Ytong, mühendislik kurallarına ve statik hesaplara göre içinde çelik hasır donatı takviyesi ile büyük boyutlu ve eğilmeye dayanıklı, döşeme, çatı, yatay-düşey duvar elemanları ve lento üretimine imkan verir.

Ytong donatılı yapı elemanları ile inşa edilen yapılar hafif, ısı yalıtım özelliği yüksek, hızlı ve hava koşullarına bağlı olmadan yapılabilen yüksek teknoloji ürünü yapılardır.

Döşeme ve çatı plakları : Bu elemanlar ,statik hesaplara göre yapı taşıyıcı sistemleri (Çelik, betonarme, ahşap taşıyıcı sistemleri ve yığma kagir duvarlar) üzerine monte edilebilirler. Özellikle Ytong Çatı plakları her çeşit çatı (düz veya eğimli,beşik veya kırma) ve her tür çatı örtüsü ile uygulanabilir.

Ytong döşeme plakları ise statik hesaplara göre 1000 kg/m² yayılı yüke kadar üretilmektedir.

Yatay-Düşey duvar elemanları : Ytong yatay ve düşey duvar elemanları özellikle sanayi ve ticari yapıların dış ve iç duvarlarının yapımında kullanılmaktadır. Dış duvar uygulamalarında ,yatay ve düşey duvar elemanları rüzgar yüküne göre hesaplanmakta ve içindeki çelik hasır donatıları belirlenmektedir. Bu elemanlar taşıyıcı yapıya (betonarme veya çelik) dıştan, içten veya kolon aralarına monte edilmektedir. Montaj işlemi harç uygulaması gerektirmediğinden tamamen kuru montaj olup, uygulamalar mevsim veya hava şartlarına bağlı olmadan yürütülebilmektedir. Ytong düşey duvar elemanları, taşıyıcı olarak üretildiğinde, yığma yapılarda taşıyıcı duvar olarak kullanılmaktadır.

Lento ve Söveler : Yapılarda yer alan kapı ve pencere boşluklarının geçilmesinde kullanılan Ytong donatılı lentolar sayesinde homojen bir duvar görüntüsü elde edilir. Böylece bu duvarlarda ısı geçirgenliği, buhar geçirgenlik direnci ve hacim sabitliği açısından bir bütünlük sağlanır.

Ytong lentoların boyutları, Ytong duvar bloklarının boyutlarıyla uyumlu olduğundan, duvar örgüsü sırasında kolay ve hızlı monte edilirler.

Ytong söveler, kapı ve pencere kenarlarında,mimari estetik sağlamak amacıyla,yatay ve düşey olarak kullanılan donatılı yapı elemanlarıdır. Projeye göre istenen ölçülerde üretilmektedir.

6. Ytong Konut Sistemi nedir ?

Ytong Konut Sistemi, konut üretimini hızlandırmak ve en ekonomik çözümü oluşturmak amacıyla geliştirilen hazır tip konutlardan oluşmaktadır.

Yapının duvarlarından, çatı ve normal kat döşemelerine kadar tüm kaba inşaat aksamı Ytong blok ve donatılı elemanlarıyla inşa edilirler. İnşaat alanı nerede olursa olsun çimento, kum, kalıp, demir ve işçilik masrafları diğer sistemlere göre çok düşük seviyededir.

Ytong konut sistemi ile 1965 yılından günümüze kadar, yurdumuzun her yöresinde tek ve iki katlı deprem konutları,okul, yurt,sağlık ocağı, karakol, muhtarlık gibi sosyal ve kamu binaları ile turistik tesis, dağ ve orman evleri, villalar inşa edilmiş ve edilmektedir.

Uygun bir montaj planlaması ile bir usta ve 3 işçi 100 m² tek katlı bir konutun Ytong montajını 5 günde tamamlayabilmektedir.

7. Ytong’un yangın karşısında davranışı nasıldır ?

Bilindiği gibi yangın çevreyi iki şekilde etkilemektedir :

a. Yangındaki alevlerin etkisi
b. Yangın sırasında çıkan zehirli gazların etkisi.
c. Alevlere karşı dayanım bakımından Ytong en dayanıklı yapı malzemelerindendir.Yangın Yönetmeliğine göre Ytong; yanıcılık sınıfı A1 olarak değerlendirilen yanmaz malzemeler arasında bulunmaktadır. Bu tür malzemeler, gelişmiş yangını da kapsayan yanmanın herhangi bir kademesinde yanmaya katkıda bulunmazlar.
d. Aynı zamanda ısı yalıtımı özelliği de bulunduğundan baca yalıtımında ve yangın zonlarını ayıran “yangın duvarları“ teşkilinde en çok tercih edilen kâgir malzeme Ytong’dur.
e. Ytong yangın sırasında hiçbir zehirli gaz çıkarmaz. Bundan dolayı da ısı yalıtımı ve yangın faktörleri bir arada değerlendirildiğinde yapının dış kabuğundaki duvarların Ytong ile yapılması önemle tavsiye edilmektedir. Böylece yangınlarda, yayılan gazların neden olduğu zehirlenmeden kaynaklanan ölümlerin önüne geçebilmek mümkün olmaktadır.

8. Multipor’un önemli özellikleri nelerdir?

Türk Ytong’un Alman ortağı Xella International GmbH tarafından geliştirilen Multipor, tamamen mineral esaslı, masif ve yanmaz bir ısı yalıtım plağıdır. Multipor’u diğer yalıtım malzemelerinden üstün kılan en önemli özelliği A1 sınıfı yanmaz bir yalıtım plağı olmasıdır. Duvarlarında Ytong kullanılan yapıların dış cephelerindeki betonarme yüzeylerin, ısıl iletkenlik değeri 0,045 W/mK olan Multipor ile kaplanması ve Ytong’un mineral esaslı sıvaları ile birlikte kullanılması halinde tamamen yanmaz ve nefes alan ideal cepheler elde edilir.